Welkom bij BuitenRuimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijkgebied.

De buitenruimte, kan door vernieuwende Grond- Weg- en Waterbouw slimmer worden. Waardoor de kwaliteit en draagvlak voor het werk in de buitenruimte wordt verhoogd. Samenwerken wordt interessanter en  effectiever met als resultaat een aantrekkelijke buitenruimte. Lees meer

Buitenruimte geeft praktisch informatie voor de realisatie (ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud) van klimaat adaptieve steden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van ervaringen uit de praktijk van de verschillende kringen Rondom GWW en van uit (of binnen)  kennisprogramma’s ontwikkeld en verzameld materiaal.

Wij brengen disciplines, individuen, bedrijven en instellingen in netwerken samen, organiseren de doorstroming van expertise en bevorderen de kwaliteit van het kennis. Zodoende is kennis geborgd en direct beschikbaar voor toepassing in concrete praktijk  van het ontwerpen, aanbesteden en bouwen in de buitenruimte.

Buitenruimte is een initiatief van Building Changes en SBRCURnet. Het expertisenetwerk de Buitenruimte houd zich actief bezig met kennisverrijking voor degene die werken aan de toekomstbestendige stedelijke omgeving.

5 april 2017 symposium

 DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK

Tijdens deze middag presenteren we resultaten van ons onderzoek op de hogeschool over het klimaatbestendig inrichten van de stad. Het interactieve programma bestaat uit lezingen, interviews, werksessies en discussies met de zaal. Daarnaast presenteren we ons voorbeeldenboek “Het Klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten.”

Kijk voor meer informatie op deze site

NL Delta: Nationaal Park van wereldklasse en de verbinding tussen de Biesbosch en het Haringvliet, meer info.

Buitenruimte battle uitslag, meer info.

Buiten Ruimte is een initiatief van: