Halftime an ambitious goal

Halftime an ambitious goal!

Dit artikel, geschreven voor de IABSE-conferentie in 2014 door enkele medewerkers van de gemeente Rotterdam, gaat in op het Halftime-principe, hoe het is ontstaan en hoe dit door de gemeente Rotterdam wordt toegepast.
Artikel: Halftime an ambitious goal (PDF)