Halftime sneller en goedkoper met minder middelen

Halftime: Sneller, goedkoper, met minder middelen

Halftime werkt als een katalysator. De vraag ‘kunt u deze werkzaamheden ook in de helft van de tijd klaren?’ lijkt absurd, maar daagt mensen wel uit en dwingt hen om creatief en innovatief te gaan denken. Dat vergt omdenken: projecten niet aanbesteden op geld maar op tijd. Cees Buijs van Gemeentewerken Rotterdam en Geert-Jan Verkade van SBRCURnet lichten dit toe.
Artikel Halftime sneller goedkoper met minder middelen (PDF)