Halvering doorlooptijd door halftime werkwijze

Halvering doorlooptijd bouwprojecten door ‘Halftime’ werkwijze

Halftime wérkt, het is mogelijk om projecten in de buitenruimte in de helft van de tijd af te ronden. Richard Ruijtenbeek van de gemeente Rotterdam gaat in dit artikel in op een aantal showcases waarbij Halftime succesvol is toegepast.
Artikel Halvering doorlooptijd bouwprojecten door ‘halftime’ werkwijze (PDF)