nldelta

Nationaal Park van wereldklasse en de verbinding tussen de Biesbosch en het Haringvliet

Introductie

In 2016 werden de Biesbosch en het Haringvliet verbonden tot NLDelta Biesbosch-Haringvliet. In het kader van het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het ministerie van Economische Zaken bundelden de gebieden de krachten. Een logische verbinding werd een succesvolle verbinding met ambitieuze plannen. NLDelta Biesbosch-Haringvliet werd door de vakjury aangewezen om als één van de iconen Nederland te representeren.

https://issuu.com/biesbosch/docs/bidbook_lr-def_01_72f133759b60df

De Nederlandse delta vormt al eeuwen een eenheid. De natuur is er ruig en weids en wordt gedomineerd door het water. Het stroomt als blauw bloed door de aderen van de Maas en de Rijn. Tot diep landinwaarts is de invloed van de zee nog merkbaar. Hier bouwt de mens al eeuwenlang aan zijn relatie met het water. Op zoete en zoute grond. In goede maar ook barre en brakke tijden. Toen de dijken doorbraken in 1421 tijdens de Sint Elisabethsvloed, maar ook tijdens de Watersnoodramp in 1953. Hier hebben opgestroopte mouwen dijken en kastelen gebouwd, molens laten draaien en

bagger uitgegraven. Hier is afgebroken en weer opgebouwd. Het samenspel tussen mens en water is overal in de Nederlandse delta zichtbaar. Van de sluizen in het Haringvliet tot de Zuiderwaterlinie en Slot Loevestein. Van Tiengemeten en de Biesbosch tot aan de molens van Kinderdijk . En wie even de andere kant opkijkt, ziet ook een haven van wereldformaat die als toegangspoort voor het Europese bedrijfsleven fungeert.

De Nederlandse Delta is een internationaal kruispunt voor mens en dier. Hier wonen en werken 3 miljoen mensen. Op deze plek verblijven miljoenen trekvogels tegelijk met even zoveel toeristen. Waar de vogels van noord naar zuid en omgekeerd vliegen, zwemmen onder hen trekvissen als zalm en haring van oost naar west en andersom ver West Europa in. In de vruchtbare en dynamische delta hebben de bever, de zeearend en de steur hun plek veroverd. Heroverd. Ze zijn terug van weggeweest. Dankzij het water, maar ook dankzij de mens.

Hier zijn natuurbescherming, waterveiligheid, cultuurhistorie en economische voorspoed elkaars

bondgenoten. Op een schaal en met een variëteit die voor Europese begrippen ongekend zijn. Het is

onze ambitie om dat zo te houden. Niet door er een hek omheen te zetten, maar door ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die passen bij dit gebied. Zo gaat het vergroten van natuurwaarden hand in hand met het verbeteren van de verbindingen over water en land, zodat het gebied nog beter beleefbaar wordt.

 Slim verbinden

Letterlijk en figuurlijk vormt 'verbinding' de blauwe draad door het gebied. De ambities in het Ambitieboek 'Dit is onze natuur' zijn de synergie van de plannen van zes netwerken die NLDelta Biesbosch-Haringvliet vormen.

  • NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.
  • De iconen van NLDelta zijn beleefbaar en weerspiegelen, als parels aan een parelsnoer, de identiteit van ons gebied en de rijkdom van onze delta.
  • NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad en vanuit Brabant en Vlaanderen. Goede verbindingen over land én water en bijzondere overnachtingsplekken zorgen ervoor dat je in je eigen tempo, de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kan ervaren.
  • Toeristen uit heel Nederland en daarbuiten bezoeken NLDelta Biesbosch-Haringvliet en delen hun ervaringen met anderen.
  • Bewoners, overheden, ondernemers en organisaties zijn trotse ambassadeurs van NLDelta. Zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en instandhouding van hun delta.
  • NLDelta heeft een positieve, duurzame invloed op de regionale economie. We stimuleren ondernemers met vernieuwende ideeën die de beleefbaarheid van het gebied verbeteren in samenhang met en met respect voor de natuurwaarden.

In de komende jaren wordt al € 70-100 miljoen geïnvesteerd in de realisatie van deze ambities. De zes gebiedspartners doen dit met ondernemers, overheden en andere organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het gebied en hun ideeën, expertise en middelen verbinden. NLDelta is een proeftuin voor duurzaam ondernemen en biedt uitdagingen en ruimte aan vernieuwende ondernemers.

2021 is het jaar waarin het 600 jaar is geleden dat de Sint Elisabethsvloed de dijken van de Groote Waard deed breken en de binnenzee veroorzaakte die Biesbosch deed ontstaan. 2021 is ook het jaar waarin de ambities van NLDelta zijn waargemaakt: NLDelta staat voor topnatuur, voor toeristische trekpleister van internationale allure, icoon van Nederland en een recreatiegebied voor 3 miljoen omwonenden waarin natuur, mens en economie in balans zijn.

Hoe wil jij je verbinden met NLDelta?

De uitdaging

NLDelta Biesbosch-Haringvliet zoekt naar vernieuwende, duurzame, innovatieve en spannende ideeën op het gebied van  'verbinding' in de breedste zin van het woord. Uitgaande van wat er is en dat slim verbinden, verbeteren of uitbreiden om recht te doen aan de ambities voor 2021.

Kijk voor inspiratie vooral ook in het Ambitieboek 'Dit is onze natuur'!

Welke ideeën heb jij?

 

 

 

All Articles (0)

There aren’t any articles yet.

NL Delta: Nationaal Park van wereldklasse en de verbinding tussen de Biesbosch en het Haringvliet