Verslag en presentatie 26 juni 2014

“Zet een whatsapp-groep op met daarin alle betrokkenen, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken”, zo luidde het advies van Jelle van Atten (gemeente Rotterdam), projectleider van de reconstructie van de Dorpsweg in Rotterdam. Hij was één van de sprekers die 26 juni tijdens de 1e Halftime Tribunebijeenkomst ervaringen deelde. Andere tips van Jelle zijn onder andere:

  • Selecteer mensen die écht in het weekend en ’s nachts willen werken.
  • Als er veel onzekerheden in het spel zijn, kun je beter geen Halftime gebruiken.
  • Tijdens de reconstructie van de Dorpsweg was fulltime een communicatiemedewerker betrokken. Die verzorgde de communicatie naar de buitenwereld, door gebruik van onder andere een website en het versturen van Twitterberichten.
  • Het is essentieel dat je de potentiele aannemers goed kent. Alleen zo kan een goede keuze genomen worden, wie het werk gegund krijgt.
Jelle van Atten - Gemeente Rotterdam_web

Jelle van Atten gaat in op het project Dorpsweg.

Download Jelles presentatie >

Reconstructie van de Laan 1940-1945

De tweede spreker, Martin Donker van de gemeente Maassluis, deelde zijn ervaringen over het voorbereidende proces van de reconstructie van de Laan 1940-1945 in Maassluis. Het project is op dit moment nog niet in aanbesteding. Martin wilde tijdens deze bijeenkomst graag antwoorden krijgen op de vraag hoe om te gaan met een dubbele shift en hoe een marktconsultatie vorm te geven. De vraag hierbij is op welke wijze je met marktpartijen het gesprek kunt voeren zonder daadwerkelijk te beginnen met een onderhandelingsproces. Geconstateerd werd dat er niet alle benodigde informatie al ‘beschikbaar’ komt na een marktconsultatie. In het algemeen houden marktpartijen hun ‘troef’-kaarten achter de hand. Op de vraag of de fasering zelf opgesteld zou moeten worden of dit over te laten aan de markt, was de boodschap dit aan de markt over te laten. Download Martins presentatie >

Martin Donker - Gemeente Maassluis_web

Martin Donker over het project Laan 1940-1945

BIM-waardenonderzoek Robert Jan Simons van Umbrio ging in op de bevindingen van het BIM-waardenonderzoek in de bouw. De resultaten zijn te lezen in de gratis publicatie ‘BIM… bouwen doe je samen!’, die je kunt downloaden van de SBRCURnet-website. Conclusie van zijn presentatie: vertrouwen, betrokkenheid en openheid moeten verbeteren, voor een betere implementatie van BIM en samenwerking in het algemeen. Er zijn eenvoudige tools beschikbaar om de mate van vertrouwen te peilen. Robert Jan heeft de volgende tips:

  1. Stel voordat een Project begint de vraag: Wat moet je zien, denken, horen, voelen, wil je vertrouwen hebben in een goed eindresultaat? Kijk daarbij naar het team, de projectaanpak, en de kwaliteit van de gekozen oplossing. Daarna volgt de vraag Wat moet je zien, denken, horen, voelen, wil je gecommitteerd zijn aan dit project? Deze moet je vooral op individueel niveau benaderen.
  2. Neem de items waarover het meeste overeenstemming bestaat.
  3. Toets regelmatig hoe men er in staat.
  4. Als een item ‘laag scoort’, stel dan de volgende vragen: Kun je een specifiek voorbeeld geven? Vanuit dit voorbeeld, wat moet er gebeuren om het te verbeteren?
  5. Toetsing duurt 15 minuten per vergadering, maar haalt de essentie naar boven.
Robert Jan Simons - Umbrio_web

Robert Jan SImons over het BIM Waardenonderzoek.

Download Robert Jans presentatie > Conclusies Conclusies die getrokken werden aan het eind van de middag waren: De inzet van nieuwe media (bijvoorbeeld Whatsapp en Twitter) is kansrijk. De afstand tussen opdrachtgever en uitvoerende partij is groot. Hier kan nog een verbeteringsslag gemaakt worden. Vormen als open convenant (Rotterdam) en concurrentie gerichte dialoog light (Waternet) bieden perspectief Als de gunning is geweest, zorg dan voor voldoende voorbereidingstijd voor de uitvoerende partij. Eigenaarschap: schep duidelijkheid zonder het in detail te vertellen. Zorg dat je een gedeelde verantwoordelijkheid kunt creëren, ook na de gunning. Zorg voor een manier om met onzekerheden om te gaan (discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer).

Tribunebijeenkomst_26juni14

Er werd intensief geluisterd en gediscussieerd.