Waar

 1. Kringen Rondom GWW
  1. Rotterdam
  2. Amsterdam
  3. Utrecht
  4. Hoorn
  5. Alkmaar
 2. Cirkelstad Rotterdam
 3. Multifunctionele daken in Rotterdam en Amsterdam

De kringen zijn lokaal. In diverse regio's worden samen na een open convenant, verbeterpunten opgesteld. Daarna gaat men regionaal of lokaal samen werken om deze punten te verbeteren. Door het ontsluiten van kennis en ervaringen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk worden de Kringen Rondom GWW inhoudelijk 'on the job' ondersteund. Binnen een lokale kring werkt de opdrachtgever, opdrachtnemers en leveranciers samen aan het verbeteren van de onderlinge contracten en omgangsvormen en eventuele andere opgestelde verbeterpunten. Mee doen ? klik hier.