Wat doen we?

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking. Door de veranderingen in de buitenruimte zal de van oorsprong traditioneel georganiseerde bouw bij de opdrachtgever en opdrachtnemer moeten meeveranderen.

Zowel opdrachtgevers als marktpartijen beseffen dat men elkaar nodig heeft om te vernieuwen en zo richting te kunnen geven aan de maatschappelijke rol, door kennis en ervaring te bundelen en nieuwe inzichten te verwerven. En er zo voor te zorgen dat de vernieuwingen onomkeerbaar en structureel worden. 

Het expertisenetwerk de Buitenruimte    Het netwerk houd zich actief bezig met 'learing on the job' en kennisverrijking voor degene die werken aan de toekomstbestendige stedelijke omgeving. Wij brengen disciplines, individuen, bedrijven en instellingen in netwerken samen en organiseren de expertise. Daarmee bevorderen we de kwaliteit van het kennismanagement. Zodoende wordt de kennis geborgd en direct toepasbaar in concrete activiteiten voor het ontwerpen, aanbesteden en bouwen in de buitenruimte.

Samenwerking
Programmering en uitvoering van onderzoek doen we altijd samen met diegene die om de  kennis vragen (kennisvragers). De behoeften van eindgebruikers zijn voor ons leidend. Dat leidt tot maatschappelijke relevantie, commerciële potentie en rendabele toepassing van deze kennis(producten).

Wisselwerking
Kennisvragers, kennistalent en kennisbezitters kunnen binnen het expertisenetwerk Buitenruimte op ieder moment bij elkaar aansluiten. Die unieke infrastructuur schept een sterke band en maakt de bijdragen uit verschillende bedrijven, disciplines en kennisgebieden tot concrete aanpassingen in het bouwproces. 

Marktwerking
Uit ons netwerk beschikbare kennis en ervaring moet toegankelijk en toepasbaar zijn voor alle betrokken partijen die werken aan een hoogwaardige buitenruimte. Deze website ontsluit afgeronde projecten en/of kennis uit het kennisnetwerk buitenruimte.

Rollen

De Buitenruimte en haar partners vervullen daarbij de volgende rollen:

-  Initiërend: uitnodigende ontmoetingsplaats voor mensen met nieuwe vragen en ideeën;

-  Verbindend: bruggen bouwend, schakelend en makelend: tussen visies en realiteit, tussen raag en aanbod van kennis, tussen kennisontwikkeling en acceptatie en renderende toepassing;

-  Inspirerend: aantrekkelijk netwerk, bron en brein voor vernieuwing, als experimenteer- en leeromgeving en als het geheugen van de sector;

-  Activerend: opzetten en onderhouden van netwerken met mensen en organisaties, zowel in horizontale verbanden tussen professionals als via verbanden tussen kennisontwikkelaars, opdrachtgevers en beleidsbepalers.