Wie zijn wij?

Onderzoek en praktijkbegeleiding op het snijvlak van wetenschap en praktijk en en van opdrachtgever en opdrachtnemers: dát is waar Buitenruimte voor staat. Samen met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers verrichten we praktijkgericht onderzoek naar diverse praktische onderwerpen.

Dat doen we vraaggestuurd en oplossingsgericht, altijd op basis van de nieuwste inzichten. Onderzoek, ontwerp en ontwikkeling en uitvoering ne beheer gaan daarbij hand in hand. Bovendien doen we waar nodig een beroep op de partners binnen onze netwerkorganisatie. Door de juiste expertise te koppelen aan de vraag, kunnen we optimaal tegemoet komen aan de vraag.

Tot onze partners rekenen we onder andere:

Verschillende gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Hoorn

Aannemers en toeleveranciers

Kennispartners Hogeschool Amsterdam en Rotterdam, CROW

Buiten Ruimte is een initiatief van:
Building Changes en SBRCURnet

In samenwerking met:
Stichting Rondom GWW

Ondersteund door:
AFNL, MKBinfra, Bouwend Nederland

Buiten Ruimte is een initiatief van:

In samenwerking met:

Ondersteund door: